Bærekraftig reiseliv på Vega

- Informasjon Bærekraftig reiseliv 2015
Vega ved verdens vakreste kyst.
  En reiselivsstrategi utviklet for Vega som reisemål mot 2020.

Vegaøyan ble som det første større norske kulturlandskapsområdet skrevet inn på UNESCOs Verdensarvliste 1. juli 2004. Her finnes store natur- og kulturarvsverdier, som omfatter sjeldne biotyper og geologi, forhistorisk bosetning og rike senere tids kulturmilijøer som representerer en nøysom livsform basert på fiske, jordbruk egg- og dunproduksjon.

Ærfuglhus på Bremstein

I ettertid har Vega fått stor oppmerksomhet gjennom presse- og TV-besøk fra inn- og utland - og et stadig økende antall turister.

Vegaøyan dekker et 1037 km2 område langs Helgelandskysten, i Nordland Fylke. Her er et mylder av øyer, holmer og skjær. Vega ligger midt mellom Trondheim og Bodø. Det vi si at det er 400 km til begge steder. Landskapet er blitt til under påvirkning av menneskene og naturen. Den unike tradisjonen med ærfugldrift har vært en sentral næringsvei drevet av kvinner.

Siden Vega fikk verdensarvstatus har besøksmengden økt. Besøkstallene her er basert på tall fra ferje/hurtigbåtstatistikken: 2004: 7 000 besøkende, 2008: 13 000, 2012: 30 000.

Vega kan nå smykke seg med tittelen Bærekraftig reisemål. Nærings- og handelsminister Trond Giske delte ut diplom til de første stedene som kan smykke seg med tittelen Bærekraftig reisemål. Målet med merkeordningen er å få destinasjonsselskap og kommuner sammen for å måle, forbedre og formidle arbeidet sitt for bærekraft i reiselivet. Les mer fra utdelingen her.