Renovasjon

Kommunens renovasjon drives av selskapet SHMIL (Søndre Helgeland Miljøverk, www.shmil.no/) som eies av kommunene på Sør-Helgeland. Selskapets formål er, på vegne av eierkommunene, å drive innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i SHMIL- distriktet. SHMIL finansieres gjennom renovasjonsavgift som kundene betaler og ved salg av utsorterte avfallsfraksjoner.

Logo Sør-Helgeland Miljøverk

Det er kommunene som vedtar hvor stor avgiften skal være etter innstilling fra SHMIL. SHMIL er et selskap som ikke skal gå med overskudd, men drives i balanse i henhold til de faktiske utgifter til renovasjon.

Hytterenovasjon kan du lese om her (bla nedover siden).

Vega Gjenbruksstasjon ligger på Nordmyra, i utkanten av Gladstad sentrum.
Se stedet på kartMobil: 480 39 425. Åpningstider, Vega 2014.

Tømmekalender for papir, Vega kommune. Tømmeruter husholdningsavfall, Vega kommune.