Verdiskaping

Verdiskaping basert på reiseliv vil være en tilleggsnæring for bønder og fiskere
slik at de kan fortsette å utøve sitt yrke som bidrar til å opprettholde kulturlandskapet. Det er også spesielt mange kvinner som arbeider innenfor segmentet reiseliv.

Vi mener at Vega har forutsetninger for å bygge opp reiselivet som en næring og dermed helårs trafikk. Det betinger at vi må være i stand til å kunne ta i mot en del turister. Vi er usikre på hva maks kapasiteten bør være, men vi innser at noe volum må til. Det er ikke foretatt en kalkyle på dagens verdiskaping, men vi anslår at innen 5-10 år bør vi være i stand til å ta imot 30-50.000 turister. En slik utvikling betinger at det er tilstrekkelig overnattingskapasitet, spisesteder, opplevelsestilbud, ferje- og hurtigbåtkapasitet.

Gardsøya rorbuer

For å få til en bærekraftig tilstrømming kreves det god planlegging og samhandling med mange utviklingsaktører. Det gjelder alt fra reiselivsselskap, trafikkselskap, de øvrige kommunene på Helgeland og myndigheter. Vi ønsker å foreta en analyse av nåløyene for en slik utvikling. Eksempelvis, hva må ferjekapasiteten være for å kunne ta i mot et viss antall besøkende, hvor mange dagligvarebutikker trengs, hvordan kan Vega utvikle et tilbud som kan huse og servere mat til dette antallet, og hva betyr det at 200-300 personer skal ut i verdenarvområdet hver dag i sommersesongen.

Hvor er vi i dag:

Vega og Helgeland er "ung" i reiselivssammenheng. For å komme seg til øya må man først reise til Brønnøysund eller Sandnessjøen. Det kan nås med buss, eller bil langs Kystriksveien, med innenriksfly, eller med nord- og sørgående hurtigrute. Deretter kan man ta hurtigbåt eller ferje, enten fra Brønnøysund eller Sandnessjøen.

Type overnattingssteder er alt fra rorbuer, brygger, hus og leiligheter. Vega Havhotell drives av Jon og Anna Aga. De har betydd mye i utviklingen av Vega som reisemål, med sin gode kvalitet på mat og service. Selve verdensarvområdet er fraflyttet, men benyttes i dag av ferieboende. Området består av 17 fiske, egg- og dunvær. 7 av øyværene er definert som besøkspunkter, der det finnes et godt vertskap som formidler historien, her finnes overnatting og bespisning på noen av øyene. Overnattingskapasiteten i besøkspunktene er ca. 100 sengeplasser.

Om sommeren arrangerer turistinformasjonen turer til besøkspunktene, der de besøkende kan oppleve området. Utværet Lånan AS holder til i egg- og dunværet Lånan og har som målsetting å ivareta og videreutvikle ærfugltradisjonen, ved å la de besøkende ta del i arbeidet, formidle kunnskap og dermed øke interessen.

Fritidsbåttrafikken er økende og vi ser at flere ønsker å beskue området fra hurtiggående båter som ribb. Øyhopping på sykkel er meget populært langs Helgelandskysten, der Vega er et naturlig stoppested. Interessen for kajakk har økt betraktelig. På Vega har vi tilbydere som tilbyr kurs, leier ut kajakk og som har sikkerhet som fokus. I dag er antall besøkende størst i 4 måneder på sommeren. Den største mengden turister kommer i feriemånedene. Det er folk som er på tur langs med kystriksvegen - rundreiseturisten og relasjonsturisten. Men vi ser en økende tendens til at Vega blir foretrukket som et primærvalg på Helgeland.