Muligheter for å komme til Vega med helikopter

Ambulansehelikopter

Vega kommune har egen helikopterlandingsplass i utkanten av kommunesenteret Gladstad
(se stedet på kart). Plassen er først og fremst beregnet på ambulanseflyging, men kan også
benyttes av andre.

Henvendelse til teknisk avdeling, tlf. 75 03 58 60.