Bærekraftig reiseliv i Norge

- Reiselivsstrategi for Sør-Helgeland 2020
- Fylkesmannen i Nordland: Handlingsplan for grønt reiseliv i Nordland 2012-2015
- Fylkesmannen i Nordland: Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015.

- Se filmen om bærekraftig reiseliv i Vega.

Norge ønsker å ta en lederposisjon i utviklingen av et bærekraftig reiseliv. Prosjektet Bærekraftig reiseliv 2015 skal bidra til at norske reiselivstilbydere og norske destinasjoner blir mer bærekraftige.

Fra Forøybrua

Bærekraftig Reiseliv 2015 skal legge til rette for at verdiskapningen i reiselivet skjer på en bærekraftig måte og at bærekraft kan utvikles som Norges konkurransefortrinn. Trysil, Vega, Lærdal og Røros er de første fire destinasjonene som oppnådde Merket for bærekraftig reisemål.Visit Norway fremhever denne statusen på sine nettsider. På Vega har man lagt vekt på balansen mellom lokalsamfunnet og Vega som reisemål. I over 1500 år har folk her levd i samspill med naturen, så derfor har det i utviklingen av Vega som reisemål vært viktig å tilby bærekraftige natur- og kulturopplevelser.

Et bærekraftig reiseliv strekker seg lengre enn til kortsiktige prioriteringer. Et bærekraftig reiseliv fokuserer ikke bare på fordelene for de reisende, men på reiselivets innvirkning på stedene som besøkes, og for verdiene i natur, kultur og lokalsamfunn.

Bærekraft i reiselivet knyttes til ansvarlighet, kvalitet og langsiktighet. Globalt er bærekraftig reiseliv, eller sustainable tourism, et sterkt voksende og lønnsomt segment. Innovasjon Norge er sentral i arbeidet for økt bærekraft i norsk reiseliv og jobber for at flere norske bedrifter og destinasjoner skal utvikle bærekraftige løsninger.


Kriterier og indikatorer til bruk av sertifisering av Vega som Bærekraftig Reisemål.

Disse reisemålene har klart det! Les mer bærekraftige reisemål på innovasjonnorge.no.