Guiding

Vega turistinformasjon er behjelpelig med å skaffe guide ved behov, f.eks. ved besøk
av turistbusser eller sykkelgrupper eller for omvisning i Steinalderstien.

Utsikt nordover fra Steinalderstien

Kontakt turistkontoret på tlf. 75 03 53 88 / 479 07 132, eller e-post: post@visitvega.no