Nes gjestehavn:
i buffersonen til Vegaøyan verdensarvområde. 50 meter fra kiosk/butikk, kafé, ærfuglmuseum, verdensavutstilling og Lille Lånan salgsutstlilling. Vær OBS på dybdeforholdet sørover, nærmest land.

Priser: 100 kr pr døgn uten strøm, 150 kr pr døgn med strøm.
Kontakt: 906 02 723.


Igerøy Havneforening:
Kontakt: Leder Bård Karlsen: 950 57 494, Johan L. Karlsen: 970 86 974 eller
Bjørg Luther: 913 25 756.

Skogsholmen gjestehus: tlf. 488 85 422.


Ylvingen gjestehavn: 75 03 65 19 / 913 59 753. Marinaen ligger ved huritigbåtkaien.


Forhold for båtplass finnes også i Rørøy, Lånan og Bremstein.
(Flotte bilder fra BÅT iMidten)