Steinalderstien / Fornminneløypa på Middagskarheia

Informasjonsskilt om steinalderstien

Se kart over området.

Da de første menneskene kom hit ut, fantes bare tre bratte fjelløyer - Søla, Vegafjellene og Kjul. Et nakent, blågrått landskap som enda ikke hadde fått tilbake fargen etter istidens knugende grep. Havnivået var ca. 75 m høyere, og de mer enn 6000 øyene som idag beskytter strendene var havbunn. Det var åpent hav til alle kanter.

Farvannet rundt Vega var et av steinaldermenneskenes beste fangstfelter. Det er funnet flere boplasser. Den eldste i dette området er fra ca. 7600 år f.Kr. Da sto havet ca. 60 m høyere enn idag, og landskapet var nokså forskjellig. Løypa som er laget passerer flere av boplassene. Det er satt opp skilt som gir det et inntrykk av hvordan menneskene har innrettet seg i dette landskapet gjennom mer enn 4000 år.

En rundtur langs løypa som er anlagt over Middagskarheia gir et nærmere innblikk i steinaldermiljøet. Stien er litt røff - du trenger nok turfottøy for å ha en behagelig tur. Skiltene er montert på lave sokler for at de ikke skal vises for godt.
(kilde: Hein Bjartmann BjercK: Vega - opplev steinalderøya)

Les mer og se bilder fra løypa her.