Vegaøyan Verdensarv

Logo Vegaøyan verdensarvHar du spørsmål om øyhistorien, kulturlandskapet, egg- og duntradisjonen, fuglelivet, bygningsarven, naturoppsyn, verneområder eller andre ting forbundet med verdensarvområdet, vil du finne mye informasjon på nettstedet www.verdensarvvega.no.
Daglig leder for Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv er Rita Johansen.
Tlf. 75 03 55 03 / 970 34 646.
E-post: post@verdensarvvega.no.

Logo Statens NaturoppsynStatens Naturoppsyn har lokalkontor på Vega. Spørsmål angående ferdsel, forstyrrelser m.m. i verne- og verdensarvområdet kan rettes til Runar Jostein Omnø som har naturoppsynet i verdensarvområdene i Vega samt kystoppsyn på Helgeland.
Tlf.: 482 32 480.
E-post: runar-jostein.omno@dirnat.no.
Web: www.naturoppsyn.no/vega/ 

Vegaøyans venner ble dannet i 2003 som en lokal støttespiller for oppfølgingsarbeidet i tilknytning til verdensarvstatusen. Sentralt arbeid for foreningen er å bidra til å ta vare på områdets kulturminner og kulturlandskap, arrangere turer, drive dugnad og samle dokumentasjon fra livet i øyan. Foreningen skal samle venner av Vegaøyan enten de er grunneiere eller har "sitt hjerte i øyan".
Web: www.vegavenner.no.

Logo Nordland ÆrfugllagNordland Ærfugllag ble stiftet i 2003. Formålet med laget er å samle utøverne av tradisjonen
med ærfuglrøkt og dunhåndverk. Vi vil verne om tradisjonsbærernes interesser og videreføre
deres kunnskap og verdier.
Web: www.eiderducks.no.

Spørsmål angående bygningsvern i verdensarvområdet kan rettes til Helgeland museum,
tlf:  75 11 01 00.