Idrettsanlegg

IL Vega, det lokale idrettslaget, kan skryte av et fint anlegg bak skolen på Gladstad.
Her finnes en flott plasthall som brukes til idrett om vinteren og diverse arrangement
om sommeren, kunstgressbane, gressbane og lysløype.

Lysløypa starter og ender ved gressbanen. Den slynger seg ca. 2,5 km gjennom skogen, for det meste i flatt terreng. Enkelte steder går løypa gjennom fuktige myrområder, så vanntett fothyre anbefales om sommeren. Strekningen egner
seg godt for barn.

Plasthallen på Gladstad