Jakt

Småviltjakt: 

Vega småviltsamarbeid selger felles jaktkort for sine områder. Alle typer jaktkort 2014 (småvilt og rådyr) kan kjøpes på nettstedet www.vegajakt.no.

17.7.14: Fylkesmannen i Nordland: Forskrift om tidligere jaktstart på grågås i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega (pdf).

Gjess

Hjorteviltjakt:

På Vega finnes jaktbare bestander av elg og rådyr. Elgjakta er for det meste forbeholdt grunneiere / rettighetshavere og innenbygdsboende, mens rådyrjakt tilbys allmennheten i lang større grad.