Fugler og planter

Fuglelivet i Vegas skjærgård har et mangfold som må oppleves. Mange forskjellige fuglearter hekker på Vega. Dette har gitt oss flere naturreservater. 

Se Lånan-Skjærvær naturreservat/Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde og
Muddværet fuglefredningsområde. I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot ferdsel på land i naturreservatene.

Vegaøyan ble innskrevet på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv i 2004. Komiteen begrunnet avgjørelsen slik:

"Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskerbønder gjennom de siste 1500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et ugjestmildt øyrike nær polarsirkelen. Den nå unike ærfugldriften har vært en sentral næringsvei drevet av kvinner. Derfor er innskrivningen også å regne som en hyllest til deres innsats".
Les mer om ærfuglen og ærfugltradisjonen.

Ny aktivitet fra 2014: Selvguidet fugletitting (dintur.no)

VegamaureVegaøyenes botanikk er imponerende og ikke minst eksklusivt. Orkidéene trives på kalkholdig berggrunn. Hittils er 12 ulike arter funnet i kommunen. Botanikere og andre interesserte kommer hit for å oppleve vår vakre natur. Særegne planter fra landskapet vårt har lagt grunnlaget for vitenskapelige avhandlinger. Vega kommunes nettsted har en
vegaflora på nett.

Vegamaure, eller Galium pumilum ssp. normanii, finnes i Norge bare på Vega. Ellers opptrer planten kun på Island, der den er meget vanlig. Voksested er kalkheier og tørre kalkenger.

Vegamauren hører til maurefamilien. Bladene er oftest 5 - 7 ganger så lange som brede og former kranser oppover stengelen. Leddene mellom bladkransene er mindre enn dobbelt så lange som bladene. Blomsten sitter i topper eller skjermkranser. Krona er 3 - 4 mm bred og gulhvit i fargen. Fruktene har lave, utydelige vorter. (Kilde: Det Norske Samlaget: Norsk Flora)

Se postkort (pdf) til ordføreren fra Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (pdf). Lær mer om Vegamauren hos Artsdatabanken.